About

Nativa, Institute for Sustainable Growth, promotes values of sustainable development by caring for nature and connecting authentic enthusiastic partners in meaningful actions.

Nativa is a non-profit institute, connecting authentic and innovative NGO-s, SME-s, other organisations and individuals based on the principles of sustainable development. Our experts are facilitating, researching and co-creating sustainable development strategies and actions.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nativa, Inštitut za trajnostno rast, promovira vrednote trajnostnega razvoja s skrbjo za naravo in povezovanjem avtentičnih partnerjev v skupnih akcijah. 

Nativa je neprofitni zavod, ki povezuje inovativne nevladne organizacije, podjetja in druge institucije ter posameznike na temelju načel trajnostnega razvoja. Naši strokovnjaki moderirajo, raziskujejo in soustvarjajo trajnostne razvojne strategije in akcije.