FoRESisT

Projekt FoRESisT (Ohranjanje in vrednotenje gozdnih in kmetijskih ekosistemov v čezmejnem območju) poteka v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška. Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti habitatov, podpreti biotsko raznovrstnost in ovrednotiti storitve ekosistema zlasti v povezavi z gozdovi, kmetijskimi in sladkovodnimi habitati.

Na območju Krasa, na otoku Krku in Dobreću pri Opatiji bodo opravljene podrobne analize in konkretni ukrepi za ugotavljanje trenutnega stanja habitata in biotske raznovrstnosti ter njegovo izboljšanje. Končni cilj je izdelava skupne strokovne ocene stopnje ogroženosti raziskanih habitatov ter opredelitev in izvedba konkretnih ukrepov za ublažitev in preprečevanje njihove ogroženosti.

Vodilni partner projekta je mesto Opatija, poleg Native so ostali partnerji projekta: Gozdarski inštitut Slovenije iz Ljubljane, Univerza na Primorskem, Komunalno društvo Dubašnica iz Malinske in Hrvaški gozdarski inštitut iz Jastrebarskega.

Trajanje projekta: 1. 3. 2024 – 31. 8. 2026

Proračun projekta: 1.474.765,94 EUR
ESRR sredstva: 1.179.812,73 EUR

Več informacij o projektu: http://www.si-hr.eu/2127/foresist/